Sprawdź poziom swojej wiedzy


Wykonaj znajdujący się poniżej Online Placment Test English i prawdź które z modułów kursu będą dla Ciebie najlepsze.

0 – 50 % - sugerowane moduły do przerobienia to A, B oraz C

51 – 75 % - sugerowane moduły do przerobienia to B oraz C

76 – 90 % - sugerowane moduły do przerobienia to C

91 - 100 % - nie potrzebujesz korzystać z kursu :)