Oferta


Technical Aviation English TAE

Angielski jest językiem lotnictwa, a jego znajomość należy do kluczowych kompetencji obecnych i przyszłych pracowników całej branży. Niezbędnym warunkiem rozwoju jest dostęp do wykwalifikowanych kadr oraz ciągłe doskonalenie kompetencji i umiejętności pracowników. Jako jedyna firma w Polsce, we współpracy z Lufthansa Technical Training, oferujemy specjalistyczne kursy technicznego języka angielskiego dla lotnictwa (Technical Aviation English), na 3 poziomach zaawansowania.

 

Dlaczego z nami?

 • sprawdzona i skuteczna metoda, bazująca na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach grupy Lufthansa;
 • trenerzy przeszkoleni przez doświadczonych lektorów Lufthansa;
 • wykorzystanie rzeczywistych materiałów używanych na stanowisku pracy;
 • elastyczne modele szkolenia  - stacjonarny, online, mieszany;
 • różnorodne i atrakcyjne narzędzia i materiały szkoleniowe;
 • interaktywne prezentacje i dyskusje;
 • małe grupy szkoleniowe i nowocześnie wyposażona  baza  szkoleniowa.

kursy angielskiego dla lotnictwa i ich poziomyTest on-line Test on-line Test on-line Test on-line

Korzyści:

 • lepsze zrozumienie  specjalistycznych wyrażeń i terminów;
 • zwiększenie wydajności poprzez lepsze rozumienie języka instrukcji i dokumentów lotniczych;
 • swobodniejsze włączenie się w rozmowy prowadzone w języku angielskim;
 • zmniejszenie ilości błędów i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy;
 • poprawa długoterminowych perspektyw kariery.

Kursy przeznaczone są dla:

 • uczniów;
 • studentów i absolwentów uczelni technicznych;
 • techników;
 • mechaników;
 • konstruktorów;
 • pracowników obsługi ruchu lotniczego itp.
szkolenia angielskiego dla pracowników firm lotniczych rys 1

szkolenia angielskiego dla pracowników firm lotniczych rys 2szkolenia angielskiego dla pracowników firm lotniczych rys 3szkolenia angielskiego dla pracowników firm lotniczych rys 4