Technical Aviation English - Poziom C


TECHNICAL AVIATION ENGLISH TAE

 ADVANCED LEVEL (C)

Obsługa zaawansowanych technologicznie nowoczesnych maszyn i urządzeń, projektowanie konstrukcji statków powietrznych, wykonywanie specjalistycznych operacji lotniczych itp., wymaga między innymi umiejętności poprawnego rozumienia i interpretowania dokumentacji technicznej. Dobra znajomość języka to kluczowa kompetencja potrzebna przy wykonywaniu zadań służbowych w sektorze lotniczym. 

Uczestnicy kursu koncentrują się na kontekstach ściśle związanych z ich pracą i wykonywanymi przez nich zadaniami. Kurs jest zaprojektowany dla personelu, którego językiem ojczystym nie jest język angielski, a który pragnie nadal pogłębiać swoją wiedzę.

Zawartość

Korzyści

Ten kurs koncentruje się na:

  • wyjaśnianiu i stosowaniu złożonych konstrukcji gramatycznych stosowanych w dokumentacji technicznej;
  • stosowaniu szeroko pojętej terminologii specjalistycznej używanej w danej specjalizacji, np. obróbki powierzchniowej, usuwania i instalacji elementów złącznych, napraw, dopuszczalnych uszkodzeń, etc.;
  • korzystaniu z tekstów specjalistycznych zaczerpniętych z różnorodnych instrukcji;
  • ćwiczeniach pisemnych symulujących uzupełnianie wpisów w dokumentacji lub opisów niezgodności itp.

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie:

  • zrozumieć specjalistyczne wyrażenia i terminy używane w miejscu pracy i wykorzystywanej dokumentacji technicznej;
  • w pełni rozumieć i tłumaczyć teksty techniczne w oryginalnych dokumentach;
  • uniknąć nieporozumień, przyczynić się do zmniejszenia ilości błędów obsługi i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy;
  • uczyć się złożonych zwrotów technicznych z materiałów rzeczywiście stosowanych przy codziennej obsłudze;

 

Grupa docelowa

Metody

Mechanicy lotniczy, wyszkoleni pracownicy i kierownicy chcący podnieść poziom swoich umiejętności językowych w konkretnej dziedzinie;

 

Praca z tekstem; prezentacje i dyskusje interaktywne; ćwiczenia mówione i pisemne stosowane by stale sprawdzać postępy uczestników kursu. Krótkie filmy oraz zdjęcia jako pomoce wizualne.

Wymagania

Materiały

Uzyskanie odpowiedniego wyniku w Teście Kwalifikacyjnym  lub wystarczający poziom znajomości języka angielskiego. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu średniozaawansowanego (B).  

Przyjazny użytkownikowi podręcznik dla studenta (kurs stacjonarny i mieszany).

Egzamin

Czas trwania kursu

Uczestnicy (max)

Egzamin będzie przeprowadzany na żądanie. Przewiduje się wydanie świadectwa uczestnictwa.

50 godzin 45 minutowych
(kurs stacjonarny
i mieszany)

25 godzin 60 minutowych
(kurs online)

8 osób
(kurs stacjonarny i mieszany)