Technical Aviation English - Poziom A


TECHNICAL AVIATION ENGLISH TAE
ELEMENTARY LEVEL (A)

Kurs zaprojektowany dla osób chcących zdobyć podstawową znajomość języka angielskiego lotniczego. Ponieważ cała dokumentacja w branży lotniczej jest w języku angielskim, posiadanie specyficznych umiejętności językowych staje się niezbędne do zrozumienia i poprawnej interpretacji dokumentów technicznych. Kurs języka angielskiego na poziomie A pozwoli Ci zdobyć podstawowe umiejętności językowe, co będzie miało pozytywny wpływ na Twoją karierę w branży lotniczej.

Zawartość

Korzyści

Ten kurs koncentruje się na:

  • podstawach   gramatyki języka angielskiego (przedimki, zaimki etc.);
  • zasadach stosowania  podstawowych czasów w stronie czynnej i biernej;
  • rozpoznawaniu krótkich poleceń, które pojawiają się w instrukcjach obsługi statków powietrznych;
  • podstawowy słownik prostych wyrażeń stosowanych w sektorze  lotniczym z naciskiem na terminy odnoszące  się do głównych części  statku powietrznego

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie:

  • zrozumieć podstawowe konstrukcje gramatyczne i terminy związane z branżą lotniczą;
  • zwiększyć swoją wydajność poprzez lepsze rozumienie języka instrukcji lotniczych;
  • bardziej swobodnie włączać się w rozmowy prowadzone w języku angielskim;
  • poprawić długoterminowe perspektywy swojej kariery.

Grupa docelowa

Metody

Uczniowie i studenci, absolwenci szkół, pracownicy branży lotniczej, którzy chcą podnosić swój poziom znajomości mówionego i pisanego języka angielskiego technicznego.

Prezentacje i dyskusje interaktywne; ćwiczenia mówione i pisemne stosowane by stale sprawdzać postępy uczestników kursu. Krótkie filmy oraz zdjęcia jako pomoce wizualne.

 

Wymagania

Materiały

Uzyskanie odpowiedniego wyniku w Teście Kwalifikacyjnym lub wystarczający poziom znajomości języka angielskiego.

Przyjazny użytkownikowi podręcznik dla studenta (kurs stacjonarny i mieszany)

Egzamin

Czas trwania kursu

Uczestnicy (max)

Egzamin będzie przeprowadzany na żądanie. Przewiduje się wydanie świadectwa uczestnictwa.

50 godzin 45 minutowych
(kurs stacjonarny
i mieszany)

25 godzin 60 minutowych
(kurs online)

8 osób
(kurs stacjonarny
i mieszany)