Opis kursów

W kursach Technical Aviation English uczestniczyć można w trzech formułach: stacjonarnej, online lub mieszanej. Kurs stacjonarny obejmuje 50 godzin szkoleniowych zajęć z lektorem, w grupie liczącej do 10 uczestników. W ramach kursu uczestnik otrzymuje podręcznik szkoleniowy, właściwy poziomowi realizowanego szkolenia. Kurs TAE w formule online umożliwia dostęp do 33 godzinowego (25 godzin zegarowych), interaktywnego kursu szkoleniowego na platformie edukacyjnej INNpuls. Formuła mieszana stanowi połączenie dwóch powyższych modeli szkoleniowych.

Kursy Technical Aviation English realizowane są na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym A, średniozaawansowanym B oraz zaawansowanym C.

Specyfikacja poszczególnych poziomów zaawansowania kursów TAE: